Skip to content

Tietoturvan hallinta

Tietoturvan hallinta

Autamme asiakkaitamme tietoturvallisuuden hallinnan sekä tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän kehittämisessä (kuten ISO 27001)

ISO 27001 GAP-analyysi

ISO 27001 GAP-analyysipalvelumme tarjoaa kattavan tarkastelun organisaatiosi nykyisestä tietoturvatilanteesta ja sen noudattamisesta ISO 27001 -standardin vaatimuksia. Tämä palvelu auttaa sinua tunnistamaan mahdolliset erot (GAPit) nykyisen tietoturvapolitiikan ja prosessien välillä sekä tarjoaa suosituksia ja toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen standardin täyttämiseksi.

Palvelun sisältö:

 1. ISO 27001 Vaatimusten Arviointi:
  • Kattava arviointi ISO 27001 -standardin vaatimuksista ja niiden noudattamisesta organisaatiossasi.
  • Tarkastelu tietoturvaan liittyvistä prosesseista, politiikoista ja dokumentaatiosta.
 2. Nykytilanteen Tarkastelu:
  • Vertailu organisaatiosi nykyisen tietoturvakäytännön ja prosessien välillä ISO 27001 -vaatimuksiin.
  • Havaittujen GAPien tunnistaminen ja arviointi.
 3. Dokumentaation Arviointi:
  • Arviointi dokumentaation riittävyydestä ja kattavuudesta ISO 27001 -vaatimusten suhteen.
  • Tarvittavan dokumentaation suunnittelun ja kehittämisen neuvonta.
 4. Riskienhallinta ja Turvallisuus:
  • Arvio riskienhallintaprosessin noudattamisesta ja tehokkuudesta.
  • Tarkastelu tietoturvatoimista ja -käytännöistä riskienhallinnan näkökulmasta.
 5. Toimenpidesuositukset:
  • Yksityiskohtaiset suositukset ja toimenpiteet GAPien korjaamiseksi ja ISO 27001 -vaatimusten täyttämiseksi.
  • Priorisoidut toimenpiteet ja aikataulutus.
 6. Jatkuvuus ja Seuranta:
  • Tarjoamme mahdollisuuden jatkuvan tuen ja seurannan saamiseksi GAP-analyysin jälkeen.
  • Asiantuntijoidemme neuvonta mahdollisten lisätoimenpiteiden suhteen.

Hyödyt:

 • Selkeä käsitys nykyisen tietoturvapolitiikan ja -prosessien noudattamisesta ISO 27001 -standardin vaatimuksiin.
 • Havaittujen GAPien tunnistaminen ja mahdollisuus korjata ne ennen auditointia.
 • Varmistettu noudattaminen ja sertifiointivalmius ISO 27001 -standardin suhteen.
 • Parannettu tietoturvaorganisaatiossasi ja vähentyneet riskit tietoturvauhista.
 • Luottamus sidosryhmien keskuudessa standardinmukaisesta tietoturvasta.
 • Asiantuntijoidemme neuvonta ja tuki tietoturva- ja sertifiointiprosesseissa.

ISO 27001 GAP-analyysipalvelumme auttaa sinua valmistautumaan ISO 27001 -sertifiointiin ja varmistamaan, että organisaatiosi tietoturvakäytännöt täyttävät alan vaatimukset ja parhaat käytännöt.

Esi-auditointi

Voimme toteuttaa asiakkaillemme erilaisia esi-auditointeja ennen virallista auditointia kuten ISO 27001 sertifiointi. Voimme toimia myös sisäisenä auditoijana standardin mukaisesti.

Tietoturvan kehitys ja tuki

Tietoturvallisuuden kehittäminen voi sisältää seuraavia teemoja:

 • Tietoturvapolitiikka ja Suunnittelu
 • Riskienhallinta
 • Tietoturvan Toimeenpano
 • Koulutus ja Tietoisuus
 • Seuranta ja Arviointi
 • Jatkuvan Parantamisen Tuki