braveson-logo-white

Kybermittari

Mikä on Kybermittari?


Kyberturvallisuuskeskuksen kehittämä Kybermittari auttaa parantamaan yritysten, organisaatioiden ja samalla koko yhteiskunnan kykyä torjua kyberuhkia. Kybermittari tuo yritysten ja organisaatioiden johdolle ja tietoturva-ammattilaisille konkreettisen työkalun kyberuhkien aiempaa parempaan hallintaan.

Kybermittarin pohjana toimivat kansainväliset NIST Cybersecurity Framework sekä Cybersecurity Capability Maturity Model (C2M2).

Kybermittari auttaa:

 
 • Johtamaan kyberturvallisuutta sekä auttamaan henkilöstöä ymmärtämään ja kehittämään toiminnan kyberturvallisuutta
 • Arvioimaan säännöllisesti ja systemaattisesti kyberkyvykkyyttä eri osa-alueilla
 • Tunnistamaan kehityskohteita, asettamaan tavoitetason sekä investoimaan oikeisiin asioihin

”Kybermittari on Traficomin rekisteröimä tavaramerkki”

Kybermittarin osa-alueet:

 • (RISK) – Riskienhallinta
 • (ASSET) – Omaisuuden, muutoksen ja konfiguraation hallinta
 • (ACCESS) – Identiteetin- ja pääsynhallinta
 • (THREAT) – Uhkien ja haavoittuvuuksien hallinta
 • (CRITICAL) – Kriittisten palveluiden suojaaminen
 • (SITUATION) – Tilannekuva
 • (RESPONSE) – Tapahtumien ja häiriötilanteiden hallinta
 • (WORKFORCE) – Henkilöstön hallinta
 • (PROGRAM) – Kyberturvallisuusohjelma
 • (DEPENDENCIES) – Toimitusketjun ja ulkoisten riippuvuuksien hallinta
 • (ARCHITECTURE) – Kyberturvallisuusarkkitehtuuri
Scroll to Top