braveson-logo-white

Tekninen
tietoturvallisuus

Tarjoamme asiakkaillemme teknisen tietoturvallisuuden palveluita aina, tietoturvatestauksesta teknisiin auditointeihin.

Järjestelmien tietoturvatestaus

Suoritamme ammattitaitoisia ja kattavia tietojärjestelmien tietoturvatestauksia (”penetraatiotestaus”), joissa pyrimme simuloidusti hyökkäämään ja tunkeutumaan tietojärjestelmiin. Tämä auttaa tunnistamaan mahdolliset haavoittuvuudet ja puutteet tietoturvassa, jotta voimme auttaa teitä suojaamaan tietonne paremmin.

Tietoturvatestauksen kohteena on yleensä:

  • Yrityksen sisäverkko
  • Yrityksen ulkoverkko
  • Yksittäinen järjestelmä tai kokonaisuus

Järjestelmien auditointi ja varmennus

Teemme perusteellisia järjestelmien auditointeja ja arviointeja, joiden avulla voitte saada selkeän kuvan tietoturvatilanteestanne.

Tämä auttaa teitä tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset riskialueet ja noudattamaan alan parhaita käytäntöjä.

Hyökkäyspinta-alan analyysi

Hyökkäyspinta-alan kartoitus ja OSINT-palvelumme tarjoaa kokonaisvaltaisen ja systemaattisen lähestymistavan organisaation tietoturvan vahvistamiseksi. Tämä palvelu auttaa tunnistamaan ja analysoimaan potentiaaliset tietoturvauhat ja hyökkäyspinnat, joita yritys tai organisaatio voi kohdata.

Hyökkäyspinta-alan kartoitus kattaa laajan kirjon teknisiä ja ei-teknisiä näkökohtia varmistaen, että sinulla on selkeä käsitys tietoturvatilanteestasi ja tarvittavista toimenpiteistä.

Pilvipalveluiden tietoturvallisuus

Pilvipalveluiden turvallisuuden arviointipalvelumme tarjoaa perusteellisen ja kokonaisvaltaisen tarkastelun organisaatiosi käyttämistä pilvipalveluista. Tämä palvelu auttaa tunnistamaan ja arvioimaan mahdolliset tietoturvauhat ja riskit pilvipalveluympäristössä sekä tarjoaa suosituksia ja toimenpiteitä turvallisuuden parantamiseksi. Pilvipalveluiden turvallisuuden arviointi auttaa varmistamaan, että pilvipalvelut ovat käytössäsi turvallisesti ja luotettavasti.

Haavoittuvuusanalyysi

Haavoittuvuusskannauspalvelumme tarjoaa tehokkaan ja kattavan tavan tunnistaa tietoturvahaavoittuvuuksia organisaatiosi verkoissa, järjestelmissä ja sovelluksissa. Tämä palvelu auttaa sinua proaktiivisesti havaitsemaan ja käsittelemään mahdolliset tietoturvariskit ennen kuin ne voivat johtaa tietovuotoihin tai haitallisiin hyökkäyksiin.

Haavoittuvuusskannaus auttaa parantamaan tietoturvaa, minimoimaan riskejä ja varmistamaan tietojärjestelmiesi luotettavuuden. Palvelun toteuttamiseksi käytämme markkinajohtajaa haavoittuvuusskannausohjelmistoissa.

VSaaS ( Vulnerability Scanning as a Service)

Jatkuva haavoittuvuusskannauspalvelumme tarjoaa jatkuvaa ja automatisoitua seurantaa organisaatiosi tietoturvan tilasta. Tämä palvelu varmistaa, että mahdolliset haavoittuvuudet havaitaan välittömästi niiden ilmaantuessa ja että tarvittavat toimenpiteet voidaan toteuttaa nopeasti.

Jatkuva haavoittuvuusskannaus auttaa ylläpitämään tietoturvaa, minimoimaan riskejä ja varmistamaan, että tietojärjestelmäsi ovat jatkuvasti suojattuja.

Aiheeseen liittyvät blogikirjoitukset

No posts found!

Scroll to Top