Skip to content

Auditointi ja varmennus

Auditointi ja varmennus

Teemme perusteellisia järjestelmien auditointeja ja arviointeja, joiden avulla voitte saada selkeän kuvan tietoturvatilanteestanne. Tämä auttaa teitä tunnistamaan ja korjaamaan mahdolliset riskialueet ja noudattamaan alan parhaita käytäntöjä. Auditointikriteeristöidä hyödynnämme tunnettuja viitekehyksiä sekä standardeja kuten:

 • KATAKRI 2020
 • Julki / Pitukri
 • CIS Benchmarks
 • OWASP Ohjeet ja suositukset

Arvioinnin kohteena voi olla esimerkiksi:

 • Web-sovellukset
 • Mobiilisovellukset
 • API-rajapinnat
 • Työasemat
 • Palvelimet
 • Pilvipalvelu-ympäristöt
 • IoT- ja Embedded laitteet

Tyypillinen asiakasprojekti

Järjestelmäuudistuksen tai käyttöönoton yhteydessä toteutettava tietoturva-arviointi koko järjestelmäkokonaisuudelle (Mobiilisovellus, API-rajapinta sekä Pilvipalvelussa oleva taustajärjestelmä)