Skip to content

Tietoturva-arkkitehtuuri

Tietoturva-arkkitehtuuri

Tarjoamme asiantuntevaa ja kattavaa palvelua tietoturva-arkkitehtuurin suunnittelussa sekä kehittämisessä, joka auttaa yritystänne saavuttamaan korkeamman tason tietoturvallisuuteen ja vastaamaan alan vaatimuksiin 

Suunnittelu ja järjestelyt

Tietoturva-arkkitehtuuri alkaa suunnittelusta, jossa määritellään organisaation tietoturvatavoitteet ja tarpeet. Tämän perusteella luodaan suunnitelmia ja strategioita, joilla varmistetaan tietoturva eri tasoilla, kuten verkkotasolla, sovellustasolla ja fyysisellä tasolla.

Sovellusarkkitehtuuri

Tietoturva sisältyy myös ohjelmistosovellusten suunnitteluun ja kehitykseen. Tämä voi sisältää haavoittuvuuksien tarkastelua, ohjelmistokehityksen parhaita käytäntöjä ja tietoturvatestausta.

Hallinnolliset toimet

Tietoturva-arkkitehtuuriin kuuluu myös hallinnollisten toimien, kuten tietoturvakäytäntöjen, ohjeistusten ja koulutuksen, suunnittelu ja toteutus. Tämä auttaa varmistamaan, että organisaation henkilöstö ymmärtää ja noudattaa tietoturvasääntöjä.